Arapça Hazırlık Programından Muafiyet

 (1) Akademik yılın başında düzenlenen DBYS’den başarılı olan öğrenciler, zorunlu Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

(2) Üniversitenin öğretim dili %100 ve %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, dış yeterlik yoluyla Arapça Hazırlık Programı’ndan muaf tutulabilirler.

a) Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla, YDS veya YÖKDİL Arapça sınavlarının birinden, 80 ve üzeri puana sahip %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile 70 ve üzeri puana sahip %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler, sınav sonuç belgelerini ilgili dilekçe ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

b) Resmi dili Arapça olan bir ülkeden Milli Eğitim Bakanlığı’ndan denklik verilmiş olması şartıyla lise diploması alan veya resmi dili Arapça olan bir ülkenin pasaportunu taşıması şartıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı %100 Arapça olan bir liseden mezun olan öğrenciler zorunlu Arapça Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

c) Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede Arapça hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış veya Arapça yeterlilik sınavından geçer not almış olan %30 Arapça lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemek koşuluyla başarılı olduklarını gösteren belgeyi ilgili dilekçe ile birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölüm Sekreterliğine ibraz etmeleri durumunda, Arapça Hazırlık Programı’ndan muaf tutulabilirler. Öğretim dili %100 Arapça lisans programlarına kayıtlı öğrenciler ise bu koşulla muafiyet sağlayamazlar.

ç) Yabancı Diller Bölümü, farklı bir Üniversiteden alınmış Arapça yeterlik sertifikası ya da denkliği olan sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebilir. İbraz edilen sonucun güvenirlik ve eş değerlik şartlarını karşılamaması halinde, öğrencinin muafiyet başvurusunun kabul edilmeme durumu söz konusudur.

DBYS Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı:

 • Eğitim dili %100 veya %30 Arapça olan lisans programlarından birine ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, Bölüm tarafından kayıt olduğu dönem başında yapılan DBYS sınavına girerler. Sınava girmeyen veya girmek istemeyen öğrenciler Arapça Hazırlık Programı’nda mevcut en alt seviyede sınıfa yerleştirilirler. Sınavdan başarısız olan öğrenciler ise sınavda aldıkları puan doğrultusunda Arapça Hazırlık Programı’nda bulunan, seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.
 • DBYS’den 100 üzerinden toplam 70 ve üzeri puan alan %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile 60 ve üzeri puan alan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler başarılı sayılırlar ve zorunlu Arapça Hazırlık Programından muaf olarak kayıt yaptırdıkları lisans programlarına başlayabilirler.
 • DBYS Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavının tarihi 20-21 Eylül 2022 dir. 
 • Öğrencinin Sınava girmesi için fakültesinde kesin kayıt yaptırması ve aşağıdaki yazılan sınava girme şartlarını yerine getirmesi gerekir. Ayrıca bir sınav başvurusu yapmasına gerek yoktur.

DBYS Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı’na kayıtlı olan öğrencilerin girme şartları:

 • İslami İlimler veya Arapça Öğretmenliği fakültelerinin birine kayıtlı olması.
 • Sınavda kimlik belirlemesi ( öğrenci kartı, kimlik, pasaport, sürücü belgesi).
 • Türkçe dilinden muaf olması veya B1 Sertifikasının bulunması.(Uluslararası öğrenciler için). 
 • Başvuru veya öğrenci numarasını bilmesidir.

Önemli Tarihler:

* 5-15.09.2022: Dış Yeterlik ile Arapça hazırlık programından muaf olmak isteyenler için başvuru dönemi 

* 20-21.09.2022 : DBYS Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı 

* 26-27.09.2022: Arapça Hazırlık Programı ile ilgili Oryantasyon programları 

* 28.09.2022: Derslerin Başlangıcı

Notlar:

 • Öğrencinin Arapça bilgisi yoksa sınava girmeyebilir ve Arapça Hazırlık programında en alt seviyeden başlayacaktır.
 • Bölüm tarafından yürütülen sınavların tarih, saat ve yerleri, Bölümün ilgili programının internet sayfasından duyurulur. Öğrenciler, sınavlar hakkındaki tüm ayrıntıları internet sayfası üzerinden takip etmekle yükümlüdürler  https://arapcahazirlik.fsm.edu.tr/
 • Öğrenci El Kitabı : https://arapcahazirlik.fsm.edu.tr/Arapca-Hazirlik-Programi-Ogrenciler--Ogrenci-El-Kitabi
 • Arapça Hazırlık Programı’nın soruları olan öğrencilerle görüşme saatleri Salı ve Perşembe günleri saat  13:00-16:00 arasında olacaktır.