Program Başkanının Mesajı

 

Türkiye asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği bir ülke olmuş, halen de olmaya devam etmekte ve Arap dünyası ile Avrupa arasında köprü konumunda bulunmaktadır. Tarihî vakıada Türk dilinin Arapçadan hayli etkilendiği görülmekte olup, bunun nedeni olarak da anadili Arapça olan halklarla Türk halkı arasındaki coğrafi ve medeniyet yakınlığı olduğu söylenebilir. 950 yılında Türklerin İslam dinine girişiyle, özellikle İslam kültürünü daha yakından tanımak ve Kur’an-ı Kerim’i öğrenebilmeyi kolaylaştırmak için Türk dilinin Arap dilinden kültür, tarih ve din ile ilgili pek çok alıntıda bulunduğu söylenebilir. Öyle ki on beşinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar Türklerin ilk resmî yazı dili olan Osmanlıca neredeyse tamamen Arapça harflerden oluşmuştur. Dolayısıyla Türk tarihi ve mirasında Arap dili ve kültürünün büyük bir yeri olduğunu söylemek mümkündür.

 

Türkiye'nin son yıllarda göstermiş olduğu uluslararası açılımların yanı sıra Arap dünyasıyla da yaşanan yakınlaşma sebebiyle, genel olarak yabancı dillerin ve özel olarak da Arap dilinin önemi artmıştır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü Arapça Programı olarak bizler de bunun öneminin farkındayız. Ecdad mirasının ve medeniyetinin anahtarı olması, bugüne ve yarına yol gösterici bir ışık olması için nesillerimize Arap dilini öğretmenin sorumluluğunu üzerimize aldık.

 

Bu sorumluluğu tam olarak yerine getirmek ve etkin kaliteli bir dil eğitimi vermek için Yabancı Diller Bölümü Arapça Hazırlık Programı olarak ana dili olmayanlara Arapça öğretme teknikleri alanında yetkin ve profesyonel akademisyenlerden kadromuzu oluşturduk. En muteber uluslararası ve sürdürülebilir dil öğretim modern stratejileri, gelişmiş eğitim teknolojisi altyapısı, şeffaf ve adil puanlama sistemi ve modern teknik araç gereçlerle tam donanımlı sınıflarımız ile yola koyulduk.

 

Amacımız, öğrencilerin temel seviyeden akademik seviyeye kadar devam eden eğitim yolculuğu sürecinde tartışma, araştırma, not alma, yazılı ve sözlü sunum yapma, eleştirel düşünme gibi temel akademik ve Arapça dil becerilerini kazanmasını sağlamak, programımız mezunlarını uluslararası düzeyde seçkin hale getirerek, öğrencilerimize, sosyal  becerileri de kazandırmaktır.