FSMVÜ YDB Misyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerin lisans eğitimi ve sonrasında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmayı amaçlar. Bu doğrultuda, öğrencilerin lisans derslerinde başarılı olmalarını sağlamak için yabancı dilde etkili konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olarak onları sosyal ve akademik hayata hazırlar. Problem çözme odaklı, iletişim becerileri yüksek, eleştirel düşünebilen ve bilgi teknolojilerine hâkim bireyler yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca, akademik kadrosunun karar alma mekanizmalarında aktif olmasını teşvik eder ve güvenli, huzurlu ve saygılı bir iş ortamı oluşmasını amaçlar.

 

FSMVÜ YDB Vizyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, öğrencilerinin eğitim, kariyer ve sosyal hayatlarında dil bariyerlerini aşabilmiş bireyler olmalarına rehberlik etmeyi, teknolojideki son gelişmeleri dil eğitimi ile bütünleştirmeyi, çalışanlarının kişisel ve mesleki yönden devamlı gelişimini desteklemeyi ve bu bağlamda Üniversitemizin ve Bölümümüzün ulusal ve uluslararası arenada tanınır, kalite çalışmalarında öncü, topluma faydayı gözeten, saygın bir kurum olmasını hedefler.