Ali Yakup TÜCCAR İdari Amir
0212 521 81 00 D: 2039 aytuccar@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Ercüment BURSALI İşyeri Hekimi
0212 521 81 00 D: 4092 ebursali@fsm.edu.tr
Lisans: Tıp Fakültesi
Ünzile Ela İSLAMOĞLU Memur (Öğrenci İşleri Memuru)
0212 521 81 00 D: 3000 ueongun@fsm.edu.tr
Lisans: Kastamonu Üniversitesi
Emine Esil HOŞALAY SAKA Şef (Hemşire)
0212 521 81 00 D: 2042 ehosalay@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: Biruni Üniversitesi
Hacer GÜLEÇ Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı (Kütüphaneci)
0212 521 81 00 D: 2046 hgulec@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Esra Betül KORKUT Memur
0212 521 81 00 D: 2036 ebkorkut@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
* Yarı Zamanlı